top of page

Navaratri Bhajans - Lyrics

Sunday October 15th 2023 - Shiva Ganesh Mandir

Bhajan #1

 

Gajanana Gajanana

Prathama Poojana Ganaraya [ Gajanana ... ]

Prathama Prarthana Sri Ganaraya

Lambodhara Ganaraya

bottom of page